“Black Panther” FA by Stranik

Martinův několikadenní zápas s černým panterem ve Vesci u Liberce, FA 21. 4. 2021. Další info najdete na Martinově blogu. ???????? Martin's several-day fight with Black Panther in Liberec-Vesec (CZ), FA on 21st April 2021. Further info on Martin's blog (English version is under Czech text). ???? http://martinstranik.blogspot.com/202...

Zurück